den MEST bærekraftige ENERGIPRODUKSJONEN

DOBBEL klimaeffekt og

BEDRE gjødsel

Verden står ovenfor store utfordringer. Vi trenger mer energi, men den må produseres av fornybare ressurser. Vi må også redusere dagens utslipp av skadelige klimagasser. Samtidig trenger vi mer mat til verdens befolkning. Hvordan får vi til dette? Du sitter kanskje selv på løsningen. Nemlig biogassproduksjon av avfall, gjødsel og annen biomasse, nemlig fornybare ressurser.

Hvordan tar vi dette videre?

BioWaz er en del av HugaasGruppen en ledende aktør innen fjørfenæringen og industribygg.

Se kart over BioWaz anlegg i drift eller under bygging og les mer om referanser her på siden.

Vi kan hjelpe med prosjektgjennomføring fra søknad om støtte og finansiering, tillatelser, prosjektering frem til nøkkelferdige anlegg og drift.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta kontakt med oss for en samtale om dine behov.

Nyheter
Publisert fredag 25. januar 2013
Publisert onsdag 12. september 2012
Publisert mandag 2. januar 2012